Αρχείο ετικέτας Γνωστικό

Η Γνωστική Γυναίκα.

Όμορφο είναι το όμορφο
πέντε φορές και δέκα,
μ’ απ’ όλα ομορφότερο

Η γνωστική Γυναίκα. 

Advertisement