Αρχείο ετικέτας Ελλάδας

Κάποιοι θέλουν να μας λυγίζουν τα γόνατα.

Φίλες και Φίλοι.

Ανακυκλώνουμε καθημερινά προβολές άλλων,

ίσως ακριβά πληρωμένων. Ας προσέχουμε λιγάκι.

Κάποιοι θέλουν να μας λυγίζουν τα γόνατα.

Φοβολαγνεία. 

Τρομοσπέρματα. 
Υπάρχει κάποιος Ικανός,
να κάνει σχεδιασμό και προτάσεις,
για το πέρασμα σε φάση ειρηνικού αγώνα,
με στόχο την Πατριωτική Αναγέννηση της Ελλάδας; 

Advertisement