Αρχείο ετικέτας Καρδιά

Κύριε, δώσε μου τη δύναμη, να αντέξω τους εχθρούς Σου.

 
Της προσευχής μου ο ρυθμός
και της καρδιάς μου ο παλμός,
δοξολογίας μια ευχή
και Κύριε, ελέησον με.

Δόξα Σε Σένα Κύριε,
που θέλεις το καλό μου,
δώσε μου τη δύναμη
να αντέξω τους εχθρούς σου.

Στηρίζονται με χρήματα,
τους τρέφει η εξουσία,
βρυχώνται με μύρια ψέματα,
προσβάλουν κάθε αξία.

Αλλοιώνουν την αλήθεια,
μειώνουν την παιδεία,
μάχονται ότι ιερό,
αλλάζουν την ιστορία.

Μετά τους αγίους Σου Κύριε,
ήρθε και η σειρά μας,
βοήθα να ομολογήσουμε,
τώρα με παρρησία,
ότι πιστεύουμε σε Εσένα,
όλους τους αγαπούμε
και τον τριαδικό Θεό,
Μόνο και Πάντα θα προσκυνούμε.

Ιωάννης ό Φίλος. 22.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.2016.

Advertisement