Αρχείο ετικέτας Νέα Δημοκρατία

Oι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών.

Ησυχία, ο Λαός Κοιμάται.

Το μόνο πρόβλημα του Λαού είναι:
Να μην Κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.

Ενώ όλοι γνωρίζουμε πως: 
Oι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη 
που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. 

Advertisement