Αρχείο ετικέτας Σκοπιμότητα

Οι πολιτικοί αντί να υπηρετούν τον Λαό, χρησιμοποιούν τον Λαό.

Μήπως δεν είμαστε εντάξει;
Σκεπτόμαστε; ή Όχι;
Τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει πρόοδος.
Η σκοπιμότητα, έχει νικήσει την αγωνιστικότητα.
Η Λαγνεία της Εξουσίας, σκοτώνει την διάθεση μεταρρυθμίσεων.

Οι πολιτικοί αντί να υπηρετούν τον Λαό, χρησιμοποιούν τον Λαό. 

Advertisement