Ταπεινοφροσύνη ή Υπερηφάνεια;

«Δεν ξέρω εάν η ταπεινοφροσύνη,μας εμποδίζει να δούμε τα κατορθώματά μας. 
Η υπερηφάνεια, πάντως,μας εμποδίζει να δούμε την κατάντια μας.» 

Μάριος ό Φίλος
2018
Advertisement